First Hand Update From My Instagram

Tuesday, January 19, 2010

Opss... I did it again!

I never felt regret on what I posted in my previous blogpost. When I submited it to my Prof, she and her assistance didn't accept my comment and said it is an ungrouded assault. I was what turf.... so I write another comment regrading the same topic, Kontrak Sosial:


Mengikut Wikipedia, Kontrak sosial di Malaysia memberikan hak istimewa rakyat kepada mereka daripada kaum bumiputera dan merupakan penggantian beri-memberi yang berkenaan dengan pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada orang-orang bukan Melayu.[ http://ms.wikipedia.org/wiki/Kontrak_sosial_(Malaysia)] Pada pendapat saya, penduduk Malaysia atau Tanah Melayu pada masa lampau tidak mempunyai kontrak sedemikian tetapi penduduknya yang berbilang kaum masih boleh hidup berhamoni sebab isu kesedaran kewargarnegaraan masih belum diwujudkan. Contohnya, kaum peranakan dapat meninggal di Tanah Melayu, Melaka, tanpa sebarang masalah sehingga Brintish menjajahi Tanah Melayu dan “implement” pelbagai undang-undang Inggerish. Keharmonian ini terganggu apabila pembawaan orang Cina dari China dan orang India dari India ke Tanah Melayu untuk menambahkan keuntungan. Pihak British mengamalkan dasar pecah dan perintah, menyebabkan semua kaum tidak dapat bersatu. Jika pihak Brintish pada masa penjajahan meraka tidak “implement” dasar pecah dan perintah serta undang-undang Brintish seperti kewarganegaraan, maka keretakan hubungan antara kaum tidak akan berlaku sehingga membawa kepada perjanjian (Kontrak sosial) tersebut.No comments:

Post a Comment